PERSONVERNERKLÆRING FOR KOSTR AS

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

 Joacim Flesjø Grønberg er på vegne av KOSTR AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. VI LAGRER FØLGENDE PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, postadresse, postnummer/sted, telefon/mobiltelefonnummer, e-postadresse og kjøpshistorikk, samt annen informasjon du har oppgitt i kontaktskjema eller sendt oss på e-post.

3. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandler opplysningene for å kunne tilby deg produkter og løsninger som er tilpasset dine behov, samt for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

4. GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Vi benytter innsamlet informasjon for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

5. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer personopplysningene du har oppgitt på nettsidene våre, ved innsending av kontaktskjema eller i e-postkommunikasjon. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på nettsidene våre for å gi deg som besøker siden en bedre kundeopplevelse og service.

6. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi vil ikke dele, selge eller på annen måte utlevere personopplysninger til uavhengige tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtale med deg kan nødvendige opplysninger deles med våre samarbeidspartnere. For mer informasjon om hvilke samarbeidspartnere som eventuelt kan få innsyn i de personopplysninger du har delt med oss, kan du kontakte post@kostr.no.

7. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi har mottatt fra deg i forbindelse med ditt kundeforhold lagres i vårt aktive kunderegister. Kundeopplysninger og opplysninger om kontaktperson hos virksomhetskunder blir lagret så lenge kundeforholdet varer, og i inntil 10 år etter at kundeforholdet er avsluttet. Ønsker du at disse opplysningene skal slettes på et tidligere tidspunkt, kan du ta kontakt med post@kostr.no.

8. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: